ponukový list činnosti pre MŠ

21.04.2015 08:13

Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre materské školy

  • odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov v MŠ
  • depistáž  školskej zrelosti, pripravenosti na vstup do školy
  • starostlivosť o deti so sociálne znevýhodneného prostredia, s odloženou školskou dochádzkou – intenzívna práca s deťmi so zameraním na rozvoj nedostatočne rozvinutých kognitívnych zručnosti, zvyšovanie emocionálnej odolnosti a osobnostný rozvoj
  • účasť na rodičovských združeniach – informatívne stretnutia pre rodičov detí predškolského veku
  • stimulačné cvičenia – stretnutia so zameraním na rozvoj najmä potrebných zručnosti pri odklade školskej dochádzky detí predškolského veku
  •  rozširujúce informácie o školskej zrelosti v súvislosti so sledovanými javmi pri depistáži v MŠ pre učiteľky MŠ

o   Preventívne psychologické poradenstvo- určené pre pedagógov na základe §55 zákona 317/2009

o    program na rozvoj prosociálneho správania a emocionality- aktivity zamerané na nosné oblasti potreby intervencie – interpersonálne vzťahy, komunikácia a pod.

 

 

—————

Späť


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 1652
Topoľčany
955 01


038/5323187

IČO 42 12 14 42