Aktuality

Ponukový lis činnosti pre SŠ

21.04.2015 08:18
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov na SŠ práca s problémovým triednym kolektívom – odborná pomoc pri riešení vzťahových problémov v triede besedy – na témy –...

—————

Ponukový list činnosti pre ZŠ

21.04.2015 08:16
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov v ZŠ sledovanie adaptácie žiakov na vstup do školy – scrining možných adaptačných problémov pri nástupe do školy  scrining porúch učenia – určený žiakov 1....

—————

ponukový list činnosti pre MŠ

21.04.2015 08:13
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na riešenie aktuálnych problémov v MŠ depistáž  školskej zrelosti, pripravenosti na vstup do školy starostlivosť o deti so sociálne znevýhodneného prostredia, s odloženou školskou...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše názory sú pre nás cennými podnetmi k zlepšovaniu našich služieb. Navyše, pochvala od spokojného zákazníka je pre nás najlepšia odmena za našu prácu.

—————


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 1652
Topoľčany
955 01


038/5323187

IČO 42 12 14 42