Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie TopoĽČany

Vítame Vás na stránkach nášho zariadenia

 

Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch (ďalej len „CPPPaP“) vyplýva najmä zo:

                         

®    zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

®    zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

®    vyhlášky 325/2008 Z.z o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,

 

®    Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenú uznesením vlády č. 283/2007

 

®    Sprievodca školským rokom na príslušný školský rok

 

®    ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

 


 

V zmysle súčasne platných nariadení Vám oznamujeme, že prevádzka CPPPaP Topoľčany bude obnovená s možnosťou individuálnych činnosti a to od 8.2.2021 pri dodržamí platných epidemiologických nariadení v zmysle "Usmernení", "Vyhlášok" a "COVID automatu".

Akékoľvek zmeny budú priebežne aktualizované.

Milí rodičia, ak sa Vaše dieťa, ktoré má termín stretnutia v našom centre,  alebo Vy nachádzate v karantéte, oznámte túto skutočnosť telefonicky, nakoľko je potrebná zmena termínu intervencie. Ďakujem za pochopenie.

 

V časti "AKTUALITY" je zverejnený materiál od ŠI k integrácií - "Skolská integrácia 2021"

 


Kontaktujte nás

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
60%
215

Nie, potrebuje doladiť
40%
142

Celkový počet hlasov: 357


Aktuality

Ponukový lis činnosti pre SŠ

21.04.2015 08:18
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový list činnosti pre ZŠ

21.04.2015 08:16
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

ponukový list činnosti pre MŠ

21.04.2015 08:13
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 1652
Topoľčany
955 01


038/5323187

IČO 42 12 14 42