Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie TopoĽČany

Vítame Vás na stránkach nášho zariadenia

 

Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch (ďalej len „CPPPaP“) vyplýva najmä zo:

                         

®    zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

®    zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

®    vyhlášky 24/2022 Z.z o  zariadeniach  poradenstva a prevencie,

 

®    Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenú uznesením vlády č. 283/2007

 

®    Sprievodca školským rokom na príslušný školský rok

 

®    ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

 


V zmysle súčasnej situácie Vás chceme informovať, že v prípade akejkoľvek potreby, pri ktorej môžeme byť nápomocní, nás môžete kontaktovať a to spôsobom, ktorý je uvedený na našej stránke.

 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/#gallery-6

 
 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/#gallery-2

 

https://www.minedu.sk/odporucania-pre-ucitelov-a-ziakov-na-lahsie-zvladnutie-aktualnej-vypatej-situacie-na-ukrajine/#gallery-4

 

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
27%
324

Nie, potrebuje doladiť
73%
872

Celkový počet hlasov: 1196


Aktuality

ponukový list činnosti pre MŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový list činnosti pre ZŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový lis činnosti pre SŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 1652
Topoľčany
955 01


038/5323187

IČO 42 12 14 42