Centrum poradenstva a prevencie Topoľčany

Vítame Vás na stránkach nášho zariadenia

 

Činnosť Centra  poradenstva a prevencie v Topoľčanoch (ďalej len „CPP“) vyplýva najmä zo:

                         

®    zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

®    zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

®    vyhlášky 24/2022 Z.z o  zariadeniach  poradenstva a prevencie,

 

®    Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenú uznesením vlády č. 283/2007

 

®    Sprievodca školským rokom na príslušný školský rok

 

®    ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

 


 

Vážení klienti, Vážení zákonní zástupcovia,

v mene prevádzkovateľa Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bernolákova 1652, 95501 Topoľčany, IČO 42121442 by sme Vás radi informovali o zmenách v systéme poradenstva a prevencie.

Prijatím novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastávajú od 01. januára 2023 zmeny v sieti zariadení poradenstva a prevencie.

V rámci nastolených zmien by sme Vás radi oboznámili, že naša organizácia sa zlučuje s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Pri Spojenej škole, sídliace na adrese Bernolákova 1652, 955 01 Topoľčany.

Dôsledkom toho prechádzajú spisové zložky všetkých klientov, ktorí zostávajú v našej starostlivosti do agendy a správy  Centra poradenstva a prevencie, Bernolákova 1652, 95501 Topoľčany, IČO 42121442, ako následnickej organizácia. V prípade Vašich otázok súvisiacich aj so spracúvaním osobných údajov môžete kontaktovať nového prevádzkovateľa, a tým sa stáva:

Centrum poradenstva a prevencie, Bernolákova 1652, 95501 Topoľčany, IČO 42121442

 

Voľné miesto - pedagogický asistent

 


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
28%
339

Nie, potrebuje doladiť
72%
884

Celkový počet hlasov: 1223


Aktuality

Ponukový list činnosti pre ZŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

ponukový list činnosti pre MŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový lis činnosti pre SŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————