Centrum poradenstva a prevencie Topoľčany

Vítame Vás na stránkach nášho zariadenia

 

Činnosť Centra  poradenstva a prevencie v Topoľčanoch (ďalej len „CPP“) vyplýva najmä zo:

                         

®    zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

®    zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

®    vyhlášky 24/2022 Z.z o  zariadeniach  poradenstva a prevencie,

 

®    Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenú uznesením vlády č. 283/2007

 

®    Sprievodca školským rokom na príslušný školský rok

 

®    ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

 


Na tomto pracujeme, na toto sa tešíme, s týmto nám môžete pomôcť Vašimi 2% z dane

 

Milí naši klienti i neklienti, jednoducho ľudia s  veľkým SRDCOM.

V dohľadnej dobe sa budem sťahovať do nových priestorov. Chceme Vám priniesť nadštandardné slúžby ako štandard. Uvedomuje si však, že bez nezištnej pomoci od Vás, nám to môže trvať dlhšie. Preto Vás touto cestou prosíme o poukázanie 2% z Vaších daní. Potrebné tlačivá nájdete v záložke JURKO -JR

Tieto budú v prospech veľkého množstva detí, žiakov, mladých dospelých nielen z nášho okresu. 

Dovoľte, aby sme Vám predstavili víziu nového Centra poradenstva a prevencie:

 

 


Aktuality

ponukový list činnosti pre MŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový list činnosti pre ZŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový lis činnosti pre SŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————