Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie TopoĽČany

Vítame Vás na stránkach nášho zariadenia

 

Činnosť Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch (ďalej len „CPPPaP“) vyplýva najmä zo:

                         

®    zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

®    zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

®    vyhlášky 325/2008 Z.z o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie,

 

®    Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenú uznesením vlády č. 283/2007

 

®    Pedagogicko-organizačných pokynov na  aktuálny školský rok 

 

®    ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

 


V sekcií "aktulity" je uložený vzorový IVVP a prezentácia PhDr. Bakytovej k problematike detí so ŠVVP prezentovaná 16.5.2018 na stretnutí s názvom "Aktuálne otázky vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP"

Vsekcií "Aktuality" nájdete dodatok č.1, ktorým sa menia VZDELÁVACIE PROGRAMY pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením pre základné školy

 

Od 16.3.2020 pracujeme z dôvodu mimoriadnej situácie obmedzenom režime.  V CPPPaP je zabezpečená služba od 8.00 - 12.00,  na tel. č. 038/5323187, každý pracovný deň. Inak je možná komunikácia online cez formulár na stránke, emailom - cpppaptopolcany@gmail.com - alebo telefonicky 0908 717 087 - riaditeľka CPPPaP

 

Informácia pre rodičov deti, u ktorých bola ralizovaná depistáž školskej zrelosti v MŠ - výsledky budú zaslané na Vašu MŠ, kde si ich môžete vyzdvihnúť, prípadné individuálne vyšetrenie školskej zrelosti bude vykonané po telefonickej dohode, keď nám to situácia dovolí. Ďakujem za pochopenie. 

Pokiaľ majú rodičia záujem o vyšetrenie alebo konzultáciu, je možné dohodnúť sa podľa vyššie uvedenej informácie.

 

Doplnenie informácie k odkladom dávam link na minedu.

 
 

Prikladáme link, ktorý upravuje postup škôl pri prideľovaní AU v súčasnej situácií

Aktuálne_informácie_zber_2020.pdf (395943)


Kontaktujte nás

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
72%
105

Nie, potrebuje doladiť
28%
41

Celkový počet hlasov: 146


Aktuality

Ponukový lis činnosti pre SŠ

21.04.2015 08:18
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový list činnosti pre ZŠ

21.04.2015 08:16
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

ponukový list činnosti pre MŠ

21.04.2015 08:13
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPPPaP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————


Kontakt

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Bernolákova 1652
Topoľčany
955 01


038/5323187

IČO 42 12 14 42