Centrum poradenstva a prevencie Topoľčany

Vítame Vás na stránkach nášho zariadenia

 

Činnosť Centra  poradenstva a prevencie v Topoľčanoch (ďalej len „CPP“) vyplýva najmä zo:

                         

®    zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

 

®    zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

®    vyhlášky 24/2022 Z.z o  zariadeniach  poradenstva a prevencie,

 

®    Koncepcie pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe, schválenú uznesením vlády č. 283/2007

 

®    Sprievodca školským rokom na príslušný školský rok

 

®    ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov

 


 

 


Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný
29%
375

Nie, potrebuje doladiť
71%
907

Celkový počet hlasov: 1282


Aktuality

ponukový list činnosti pre MŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre materské školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový list činnosti pre ZŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre základné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Ponukový lis činnosti pre SŠ

02.02.2022 00:00
Prehľad odborných aktivít ponúkaných CPP pre stredné školy odborná spolupráca so zameraním na...

—————

Napíšte nám!

27.03.2015 10:54
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

—————